Yhteenvetoa YK:n vammaissopimuksen asemasta oikeusjärjestelmässämme

20.1.2020 EL

Vammaisjärjestöjen yhteisessä Ei myytävänä -verkostossa laadittiin yhteenveto YK:n vammaissopimuksen asemasta ja merkityksestä Suomen oikeusjärjestelmässä. Yhteenveto perustuu Outi Anttilan ja Tuomas Ojasen toimittamaan Yhdenvertaisuuslaki kommentein -käsi- ja oppikirjaan. Kirjoittajat ovat yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymysten asiantuntijoita, jotka ovat osallistuneet yhdenvertaisuuslain valmisteluun sekä soveltavat sitä lainkäytön arjessa. Kirjassa on oma kattava lukunsa YK:n vammaissopimuksesta.

Tutustu yhteenvetoon: Yhdenvertaisuuslaki kommentein

Posted in Yleinen.