Vammaisjärjestöt mukaan palvelujen suunnitteluun

27.11.2019 EL

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää välttämättömänä, että kaikessa vammaisten ihmisten palveluja koskevassa suunnittelussa ja valmistelussa otetaan palvelun käyttäjät riittävästi mukaan. Tätä periaatetta toteutetaan niin sote-uudistuksen valmistelussa kuin muissa lainsäädäntöuudistuksissa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi vammaisten henkilöiden osallistamisesta valtakunnallisten vammaisneuvostopäivien avauksessa.

Monet vammaiset ihmiset ovat joutuneet kohtuuttomiin tilanteisiin kilpailutusten seurauksena, mikä sai viime talvena aikaan ”Ei myytävänä” –kansalaisaloitteen. Ministeri kertoi, että kansalaisaloitteen pohjalta annettuja eduskunnan lausumia on alettu toteuttaa.

”Olemme parhaillaan perustamassa työryhmää vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi vammaispalveluissa. Tavoitteena on turvata ja lisätä entisestään vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Työryhmään tulee vahva vammaisjärjestöedustus. Työryhmän on tarkoitus saada työnsä valmiiksi kesään mennessä.”

Ministerin mukaan laadukkaiden vammaispalvelujen toteutuminen punnitaan viime kädessä vammaisten ihmisten arjen sujumisessa ja sisällössä.

Lue Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Vammaiset henkilöt vahvemmin mukaan sote-valmisteluun ja palvelujen suunnitteluun

Posted in Yleinen.