Työministeri Timo Harakan tapaaminen

15.11.2019 EL

Kehitysvammatuki 57:n toiminnanjohtaja Nina Korventaival ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja Markku Virkamäki tapasivat tänään työministeri Timo Harakan teemanaan vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kestävä järjestäminen.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on ristiriidassa EU:n hankintadirektiivin ja kansallisen hankintalain kanssa. Vammaissopimus edellyttää, että vammainen ihminen on osallinen kaikessa itseään koskevassa päätöksenteossa. Direktiivi ja hankintalaki antavat osallisuuden vain tilaajille ja palveluntuottajille.

Posted in Yleinen.