STM:n asiantuntijaryhmä aloittaa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen vaatimusten käsittelyn

2.12.2019 EL

Sosiaali- ja terveysministeriö on parhaillaan perustamassa asiantuntijatyöryhmää vammaisten ihmisten osallisuuden turvaamiseksi vammaispalveluissa. Tavoitteena on turvata ja lisätä vammaisten ihmisten osallisuutta itseään koskevassa päätöksenteossa ja palveluiden suunnittelussa. Asiantuntijatyöryhmä aloittaa Ei myytävänä -kansalaisaloitteen pohjalta annettujen eduskunnan lausumien käsittelyn. Työryhmään tulee vahva vammaisjärjestöedustus, ja sen on määrä saada työnsä valmiiksi kesään mennessä.

Ei myytävänä! -verkoston vaatimus on edelleen lakitasoinen muutos. Hankintalain mukainen kilpailuttaminen ei sovi vammaisten ihmisten välttämättömien, elämänmittaisten palveluiden järjestämiseen. Ihmisiä itseään on kuultava, ja pitkäaikaisiin tarpeisiin on vastattava pitkäaikaisilla palveluilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää välttämättömänä, että kaikessa vammaisten ihmisten palveluja koskevassa suunnittelussa ja valmistelussa otetaan palvelun käyttäjät riittävästi mukaan. Tätä periaatetta toteutetaan niin sote-uudistuksen valmistelussa kuin muissa lainsäädäntöuudistuksissa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi vammaisten henkilöiden osallistamisesta valtakunnallisten vammaisneuvostopäivien avauksessa.

Monet vammaiset ihmiset ovat joutuneet kohtuuttomiin tilanteisiin kilpailutusten seurauksena, mikä on saanut aikaan Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen. Ministerin Kiurun mukaan laadukkaiden vammaispalvelujen toteutuminen punnitaan viime kädessä vammaisten ihmisten arjen sujumisessa ja sisällössä.

Lue Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Vammaiset henkilöt vahvemmin mukaan sote-valmisteluun ja palvelujen suunnitteluun

Työryhmän käsissä on Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tulevaisuus.

Yli 72 000 suomalaista. 32 kansalaisjärjestöä. Me vaadimme, että lainsäädäntö muutetaan.
Vammaisten ihmisten perustarpeet eivät ole kauppatavaraa.

Vammaisten ihmisten oikeuksien puolesta – Ei myytävänä! #eimyytävänä #YKvammaissopimus

Posted in Yleinen.