Ei myytävänä -vaikuttajaverkosto tapasi eurokansanedustajia

26.8.2019 EL

Ei myytävänä -vaikuttamistyö jatkui 26.8.2019 eurokansanedustajien tapaamisella. Keskustelua käytiin hyvässä hengessä pohtien yhdessä vaikuttamisen kanavia Euroopan parlamentissa.

Keskustelussa nousi keskeisesti esiin se, että EU:n hankintadirektiiviin perustuvat kilpailuttamiskäytännöt ovat vahvasti ristiriidassa YK:n vammaissopimuksen kanssa. Eurokansanedustajista Petri Sarvamaa ja Nils Torvalds uskovat, että EU:n hankintadirektiiviä on mahdollista korjata tai tarkentaa. Molemmat pitivät tärkeänä, että aiheesta on herätellään vakavaa keskustelua myös Euroopan parlamentissa.

Kategoria: Yleinen.