AJANKOHTAISTA

Täällä julkaisemme ajankohtaista tietoa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta.

Pidetään Ei myytävänä -aloite esillä myös kesällä!

1.7.2018 EL

Ei myytävänä! -kansalaisaloitetta kannattaa pitää esillä myös kesällä ja alkusyksystä olemalla yhteydessä oman alueen kansaedustajiin. Jaettavaksi on painettu esite, joka esittelee järjestöjen yhteisen ratkaisuehdotuksen. Tavoite on yhteinen ja muutos mahdollinen -esite on tarkoitettu alueellisen vaikuttamisen tueksi: Vedä kesätapahtumissa paikallisia päättäjiä hihasta, muistuta Ei myytävänä -kampanjan tavoitteesta ja anna mukaan ratkaisuehdotus. Toivomme, että mahdollisimman moni lähtisi mukaan kampanjointiin ja olisi yhteydessä oman alueensa kansanedustajiin!

Voitte tulostaa esitettä tältä sivulta:
Tavoite on yhteinen ja muutos mahdollinen! -esite
Målet är gemensamt och en förändring är möjlig! -flyer

Esitettä voi myös tilata tarvittaessa Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä, heinäkuun aikana Nina Hirvoselta: nina.hirvonen@kvps.fi

Myöhemmin syksyllä Ei myytävänä -teema on taas isosti esillä eduskunnassa, joten pidetään teema yhdessä esillä!

Tavoite on yhteinen ja muutos mahdollinen!

11.6.2018 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Kansalaisaloitteen tavoitteesta vallitsee vammaisjärjestöjen edustajien ja päättäjien kesken yhteisymmärrys, sillä kaikki eduskuntaryhmät ovat kannattaneet esitettyjen palveluiden kilpailuttamisen lopettamista. Kansalaisaloitteeseen sisältyvä ehdotus hankintalain soveltamisalan rajaamisesta on kuitenkin osoittautunut poliittisesti vaikeaksi toteuttaa. Yhteistuumin on todettu, että ongelmat ratkaistaan muuten kuin kilpailutuslainsäädäntöä muuttamalla.

Vammaisjärjestöt ovat nyt etsineet konkreettisia keinoja ja löytäneet yhteisen ratkaisuehdotuksen. Tavoite on yhteinen ja muutokset mahdollisia! Nyt tarvitaan poliittisia päätöksiä.

Ei myytävänä -kansalaisaloite: Vammaisjärjestöjen ratkaisuehdotus

Vuoden Keppuli -tunnustus Ei myytävänä! -kampanjalle

25.4.2018 EL

Autismisäätiö on myöntänyt Ei myytävänä! -kampanjalle Vuoden Keppuli -tunnustuksen, joka annetaan vuosittain henkilölle, ryhmälle, teolle, ilmiölle tai tapahtumalle, joka on merkittävällä tavalla vienyt autismin kirjon henkilöiden asiaa eteenpäin suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta on tullut laaja vammaisten sekä autismin kirjon ja heidän läheistensä kansanliike, jonka kansanedustajat ovat todenneet erittäin tarpeelliseksi. Asiaan halutaan löytää ratkaisu yli puolue-, hallitus- ja oppositiorajojen, Autismisäätiön toimitusjohtaja Timo Heiskala totesi.

Autismisäätiön tiedote 24.4.2018

Kohtaamisia-ohjelmassa keskusteltiin ihmisarvoisesta elämästä

23.4.2018 EL

TV1:n Kohtaamisia-keskusteluohjelmassa 21. ja 22.4.2018 kysyttiin, kuka määrää vammaisen ihmisen arjen ja elämän. Anne Flinkkilän ja Maarit Tastulan ohjelmassa olivat keskustelemassa poikansa ihmisarvoisen asumisen puolesta taisteleva toimittaja ja äiti Terhi Vanha sekä taiteilija ja vammaisvaikuttaja Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen. Ohjelmassa pohdittiin, mitä merkitsee vammaisten ihmisten koko elämän mittainen avun ja tuen tarve. Kuinka palveluiden kilpailutukset ja niiden tuomat muutokset uhkaavat romuttaa vammaisten ihmisten elämän perusturvan?

Flinkkilä ja Tastula katsottavissa Ylen Areenasta:
Kohtaamisia: Kuka määrää vammaisen ihmisen arjen ja elämän?

Perjantai-dokumentin teemana kilpailutus

23.4.2018 EL

TV1:n Perjantai -ajankohtaisdokumentissa 20.4.2018 kysyttiin, ovatko kehitysvammaiset ihmiset tämän päivän huutolaisia, joiden elämä alistetaan kilpailutukselle?

Dokumentissa tavattiin 25-vuotias Petteri Vuorenmaa, jonka arki mullistui puolitoista vuotta sitten, kun asumisyksikön palvelut kilpailutettiin ja suurin osa henkilökunnasta vaihtui. Nyt Petteri on jo tottunut uusiin ihmisiin ja elämä sujuu mukavasti. Mutta uusi kilpailutus odottaa jo nurkan takana.

Perjantai-dokumentin voi katsoa Ylen Areenasta: Perjantai: Elämä myytävänä (kesto 11 minuuttia)

Ei myytävänä! -kansalaisaloite talousvaliokunnan käsittelyyn

12.4.2018 EL

Ei myytävänä! -kansalaisaloite etenee eduskunnan talousvaliokunnan julkiseen kuulemiseen tiistaina 17.4.2018 klo 12.00 alkaen.

Aloitteen tekijöitä tilaisuudessa edustavat Markku Virkamäki Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä, Jyrki Pinomaa Kehitysvammaisten Tukiliitosta, Tarja Parviainen Autismi- ja Aspergerliitosta, Marju Silander CP-liitosta sekä Markku Niemelä Vammaisfoorumista. Tilaisuudessa kuullaan myös muita asiantuntijoita.

Julkista kuulemista voi seurata eduskunnan verkkosivuilta: Eduskunnan suora verkkolähetys

Lähetekeskustelussa tiedostettiin kilpailuttamisen ongelmat

6.4.2018 EL

Vammaisjärjestöjen yhteinen Ei myytävänä! -kansalaisaloite sai arvoisensa vastaanoton eduskunnassa. Lähetekeskustelussa 5.4.2018 oltiin yksimielisiä siitä, että vammaisten ihmisten koko elämän mittaisten, välttämättömien palveluiden järjestäminen kilpailuttamalla aiheuttaa ongelmia, joihin on löydettävä yhdessä ratkaisu. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on olemassa laaja, puoluerajat ylittävä parlamentaarinen yhteisymmärrys. Puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti kansalaisaloite lähetetään seuraavaksi talousvaliokunnan käsiteltäväksi.

Lähetekeskustelu on luettavissa eduskunnan verkkosivuilta: Lähetekeskustelupöytäkirja

Ei myytävänä! -kansalaisaloite eduskunnan lähetekeskusteluun

4.4.2018 EL

Vammaisjärjestöjen yhteinen Ei myytävänä! -kansalaisaloite nousee eduskunnan täysistunnossa lähetekeskusteluun torstaina 5.4.2018 noin klo 17.00 alkaen. Lähetekeskustelu avaa aloitteen käsittelyn eduskunnassa.

Keskustelua pääsee seuraamaan istuntosalin lehtereille tai sitä voi halutessaan seurata eduskunnanverkkosivuilta:
Eduskunnan täysistunnon suora verkkolähetys

Lue lehdistötiedote aiheesta: Ei myytävänä! -kansalaisaloite eduskunnan lähetekeskusteluun

Vammaisten henkilöiden palveluiden hankinnat vihdoin kuntoon

26.3.2018 EL

Suomen CP-liitto ry julkaisi 26.3.2018 kannanoton, jossa se vaatii, että vammaisten ihmisten elämänmittaisten välttämättömien palveluiden kilpailuttaminen tulee lopettaa ja siirtyä vammaisen ihmisen tarpeista lähtevään palveluiden järjestämistapaan. Vammaisten ihmisten oikeudet ja osallisuus tulee toteuttaa täysimääräisinä.

”Reilun kymmenen vuoden ajan asumisen, henkilökohtaisen avun ja tulkkipalveluiden kilpailutus on aiheuttanut vammaisille ihmisille turvattomuutta, jopa terveydellisiä vaikeuksia. Kilpailuttaminen on myös lisännyt erikoissairaanhoidon kustannuksia lyhytnäköisillä säästötavoitteilla. Kilpailutus uhkaa vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta.”

Lue Vammaisten henkilöiden palveluiden hankinnat vihdoin kuntoon -kannanotto ePressi-palvelusta!