AJANKOHTAISTA

Täällä julkaisemme ajankohtaista tietoa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen:
”Ihmisten palveluiden kilpailutus ei toimi”

6.2.2019 EL

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen kritisoi kovasanaisesti hankintalakia ja vaatii lain uudistamista palvelujen osalta. Hänen mielestään nykymuotoinen hankintalaki on suurin kompastuskivi Kelan viime aikojen toiminnassa.

Aaltonen sanoo hankintalain tuskastuttavan myös Kelan työntekijöitä, jotka joutuvat tekemään eettisesti vääriltä tuntuvia ratkaisuja. Hän korostaa, että nykyinen laki on ristiriidassa YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa.

Lue koko artikkeli Vihreästä Langasta! ”Ihmisten palveluiden kilpailutus ei toimi”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto Ei myytävänä -kansalaisaloitteesta:
”Vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnoissa vakavia ongelmia”

5.2.2019 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyssä saavutettiin tärkeä etappi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 5.2.2019 lausuntonsa: “Vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnoissa vakavia ongelmia. Vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin.”

Valiokunta esittää asiantuntijaryhmää valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten ihmisten osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi ryhmä selvittää hankintalain muutostarpeet.

Seuraavaksi Ei myytävänä -kansalaisaloite etenee talousvaliokunnan käsittelyyn.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tiedote 5.2.2019
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto 5.2.2019

Hoivapalvelut ja niiden kilpailutus teemana Huomenta Suomessa

30.1.2019 EL

”Ovatko hoivattavien elämät kaupan? Mikä hoivapalveluiden kilpailutuksissa mättää?” kysyi aamun Huomenta Suomi -lähetys.

”Kilpailutuksen kautta tuotetut huonot palvelut aiheuttavat paljon inhimillisiä kärsimyksiä ja suuria ylimääräisiä kustannuksia yhteiskunnalle”, sanoi Ei myytävänä -kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Markku Virkamäki. ”Vammaisten ihmisten erilaisia, yksilöllisiä tarpeita on mahdotonta niputtaa massakilpailutuksiin.”

Lue lisää ja katso lähetys MTV:n sivuilta!
Ovatko hoivattavien elämät kaupan?
Mikä hoivapalveluiden kilpailutuksissa mättää?

Vammaispalveluiden järjestäminen ja hankinta
-koulutuskierros käynnistettiin

29.1.2019 EL

Vammaispalveluiden järjestäminen ja hankinta -koulutuskierroksen aloitustilaisuus järjestettiin tänään Säätytalolla Helsingissä. Koko Suomen kattavan koulutuskierroksen tavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta vammaispalveluissa ja tukea kuntien ja maakuntien palveluiden järjestämis- ja hankintaosaamista. Tavoitteena ovat yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat palvelut.

Tilaisuudessa Milla Ilonen (Aspa) ja Jyrki Pinomaa (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry) haastattelivat perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa (STM), työministeri Jari Lindströmiä (TEM) ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainiota. Keskustelussa todettiin, että monet palveluiden käyttäjät ovat viime vuosina menettäneet luottamuksensa yhteiskunnan palvelujärjestelmään. Kysyttiin, miten luottamus voidaan palauttaa? Kuka kantaa vastuun epäonnistuneista kilpailutuksista?

Koulutus järjestetään vuoden 2019 aikana kuudella paikkakunnalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi koulutuskierrosta sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa.

Lue lisää koulutuskiertueesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta!
Koulutuskierroksella vahvistetaan kuntien osaamista vammaispalvelujen järjestämisessä

Ihmisen elämä ei ole myytävänä

29.1.2019 EL

”Meidän täytyy yhteiskuntana pohtia, soveltuvatko esimerkiksi kehitysvammaisten tukipalvelut lainkaan voittoa tavoittelevan yrityksen toimialaksi. Jos tähän vastataan myöntävästi, on lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan oltava niin tiukkaa, etteivät puolustuskyvyttömät vanhukset ja kehitysvammaiset jää voiton tavoittelun maksajiksi. Näin helposti käy, jos heillä ei ole lähipiirissä voimakastahtoista puolestapuhujaa koko ajan valvomassa heidän etuaan.”

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo tarttuu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen aiheeseen Kalevan Kartalla -blogissaan.

Lue blogi Kalevan verkkosivuilta!
Ihmisen elämä ei ole myytävänä

Kelan valtuutettu myöntää:
”Vaikeavammaisten kuntoutusta ei tulisi enää kilpailuttaa”

29.1.2019 EL

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaa myöntää, että Kelan olisi pitänyt käydä ennen kilpailutusta enemmän vuoropuhelua palveluntuottajien ja -käyttäjien kanssa.

– Selvää on, että jatkossa ei kilpailutusta pitäisi tehdä, vaan lakia pitää muuttaa niin, että Kela siirtyisi rekisteröitymismenettelyyn. Kilpailutus ei sovi tämän tyyppiseen palveluiden hankkimiseen, Sari Sarkomaa sanoo.

Lue artikkeli MTV Uutisten sivuilta!
”Vaikeavammaisten kuntoutusta ei tulisi enää kilpailuttaa”

Ylen selvitys: Hoivajätti Attendolla ongelmia ympäri Suomea
– hoivakodeissa aliravittuja, ulkoilua harvoin ja likaisissa vaipoissa

29.1.2019 EL

Julkinen keskustelu hoivapalveluiden tilasta ja palveluiden liiketoiminnallistumisesta jatkuu.

Ylen selvityksessä paljastuu, että Suomen suurin hoivapalveluyhtiö Attendo painii samankaltaisten ongelmien kanssa kuin Esperi Care. Valvontaviranomaisen asiakirjojen mukaan osassa Attendon hoivakoteja ongelmat ovat jatkuneet vuosikausia.

Lue artikkeli YLE Uutiset -sivuilta!
Ylen selvitys: Hoivajätti Attendolla ongelmia ympäri Suomea

Vanhustenhoidossa paljastuneet puutteet aiheuttavat Kristiinankaupungissa hämmennystä ja pettymystä
– ”Meitä on kalvanut epäilys”

28.1.2019 EL

Esperi Caren hoivakoti Ulrikassa paljastuneet ongelmat ja hoidon puutteet ovat herättäneet hämmennystä Kristiinankaupungissa. Valvira joutui keskeyttämään Esperi Caren ylläpitämän hoivakodin toiminnan vakavien puutteiden vuoksi.

Tapaus käynnisti kiivaan yhteiskunnallisen keskustelun hoivapalveluista ja niiden kilpailuttamisesta.

Lue artikkeli YLE Uutiset -sivuilta!
Vanhustenhoidossa paljastuneet puutteet aiheuttavat Kristiinankaupungissa hämmennystä ja pettymystä

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus tukee
Ei myytävänä -kansalaisaloitetta

18.1.2019 EL

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä toteaa eduskunnalle antamassaan Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa vuodelta 2018 vammaisten ihmisten tilanteesta mm. seuraavaa:
”Vammaisten henkilöiden elämänmittaisten palveluiden, kuten asumispalveluiden tai tulkkauspalveluiden, hankintamenettelytapaa ei tule jättää hankintayksiköiden eli kuntien, maakuntien tai esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen harkinnan varaan. Palvelunkäyttäjien itsemääräämisoikeus kyseisissä palveluissa on varmistettava lain tasolla esimerkiksi asiakasseteleiden tai henkilökohtaisen budjetin avulla sekä turvaamalla vammaiselle henkilölle mahdollisuus valita toinen palveluntarjoaja, mikäli palvelun laadussa on ongelmia. Asiaa on syytä selvittää perusteellisesti eduskunnassa käsittelyyn tulevan kansalaisaloitteen myötä.”

”Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vahvistanut Ei myytävänä-kansalaisaloitteen taustalla olevia vakavia yhteiskunnallisia ongelmia”, Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja Tarja Parviainen toteaa.

”Olisi tärkeää, että eduskuntaryhmät löytäisivät yhteisen lakitasoisen ratkaisun tähän pienen väestöryhmän isoon yhteiskunnalliseen ongelmaan vielä näiden valtiopäivien aikana”, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Markku Virkamäki jatkaa.

Lue tiedote aiheesta! Mediatiedote-18-01-2019

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen asiantuntijoita kuullaan eduskunnassa

11.1.2019 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen käsittely eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käynnistyi vihdoin tänään asiantuntijoiden kuulemisella; kuultavina kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, toimitusjohtaja Markku Virkamäki, Sosten lakimies Kirsi Väänänen ja TEM:n hallitusneuvos Elise Pekkala.

Vammaisjärjestöt luovuttivat yhteisen lausuntonsa, joka sisältää järjestöjen vaatimat lakitasoiset muutokset vammaisten ihmisten koko elämän mittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailuttamisen lopettamiseksi.

Lue vammaisjärjestöjen yhteinen lausunto / ratkaisuehdotus kokonaisuudessaan!
Lausunto-eduskunnan-sosiaali-ja-terveysvaliokunta-11-01-2019