AJANKOHTAISTA

Täällä julkaisemme ajankohtaista tietoa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta.

Ratkaisujen aika lähestyy STM:n Osallisuustyöryhmässä

3.3.2020 EL

Toimitusjohtaja Markku Virkamäki kirjoittaa tänään julkaisemassaan blogissa:

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun asettamassa STM:n Osallisuustyöryhmässä on työskennelty parisen kuukautta. Kyseessä on eduskunnan Ei myytävänä -kansalaisaloitteeseen lausumassaan edellyttämä työryhmä, joka valmistelee tarvittavat lakiehdotukset muuttamaan kilpailutuksen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään. Maaliskuun alkaessa seuraavassa kokouksessa tullaan jo näkemään ensimmäisiä ratkaisuja, kun vammaispalvelulain 1 j 3 §:ä ja niihin liittyviä perusteluita käsitellään ja tullaan myös ratkaisemaan.

Työryhmän työ liittyy keskeisimmin vammaisten ihmisten pitkäkestoisten palveluiden kilpailuttamisen kielteisiin vaikutuksiin. Totean yksiselitteisesti, että kysymys ei ole siitä, että kuntien hankintaosaaminen olisi vajaata. Avoin, julkinen hankinta ei kerta kaikkiaan sovi näiden palveluiden kestävään järjestämiseen. Työryhmän on perehdyttävä nimenomaan kilpailutusten kielteisiin vaikutuksiin…

Lue Markku Virkamäen blogi kokonaisuudessaan KVPS:n verkkosivuilta!

Yhteenvetoa YK:n vammaissopimuksen asemasta oikeusjärjestelmässämme

20.1.2020 EL

Vammaisjärjestöjen yhteisessä Ei myytävänä -verkostossa laadittiin yhteenveto YK:n vammaissopimuksen asemasta ja merkityksestä Suomen oikeusjärjestelmässä. Yhteenveto perustuu Outi Anttilan ja Tuomas Ojasen toimittamaan Yhdenvertaisuuslaki kommentein -käsi- ja oppikirjaan. Kirjoittajat ovat yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymysten asiantuntijoita, jotka ovat osallistuneet yhdenvertaisuuslain valmisteluun sekä soveltavat sitä lainkäytön arjessa. Kirjassa on oma kattava lukunsa YK:n vammaissopimuksesta.

Tutustu yhteenvetoon: Yhdenvertaisuuslaki kommentein

Osallisuustyöryhmä vastaa Ei myytävänä -kansalaisaloitteen vaatimuksiin

13.1.2020 EL

Kuva: Ei myytävänä -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle keväällä 2018 (Mikko Käkelä)

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Osallisuustyöryhmä aloittaa työnsä vuoden alusta. Osallisuustyöryhmä on perustettu valmistelemaan vammaisten ihmisten osallisuutta ja oikeussuojakeinoja koskevat säännösehdotukset vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön. Vammaisjärjestöt ovat vahvasti mukana työryhmän työskentelyssä.

32 kansalaisjärjestön yhteinen, yli 72 000 suomalaisen allekirjoittama Ei myytävänä -kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle maaliskuussa 2018. Eduskunta hylkäsi aloitteen sisältämän lakiehdotuksen vammaisten ihmisten välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen kieltämisestä, mutta hyväksyi talousvaliokunnan lausuman asiantuntijatyöryhmän nimittämisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama osallisuustyöryhmä on valtiovallan vastaus Ei myytävänä -kansalaisaloitteeseen. Työryhmän tarkoitus on turvata ja lisätä vammaisten ihmisten osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palveluiden järjestämisessä. Tavoitteena on parantaa palveluiden laatua sekä vahvistaa oikeutta yksilöllisiin tarpeisiin perustuviin palveluihin. Työryhmän toimikausi on 7.1.–31.5.2020.

Osallisuustyöryhmän jäseniksi on nimetty vammaisjärjestökentän keskeisten toimijoiden edustajia:
– Toimitusjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
– Lakimies Tanja Salisma, Kehitysvammaisten Tukiliitto
– Lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto
– Toiminnanjohtaja Tarja Parviainen, Autismiliitto
– Toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård, FDUV
– Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto
– Puheenjohtaja Virpi Siiskonen, Vammaisfoorumi ry
– Juridiskt ombud Marica Nordman, Samarb etsförbundet kring funktionshinder rf
– Erityisasiantuntija Marika Rönnberg, Kuurojen liitto ry
– Varapuheenjohtaja Lasse Jalonen, Näkövammaisten liitto

Vammaisjärjestöt työskentelevät vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kestävän järjestämisen puolesta. Järjestöt edellyttävät sellaisia avun ja tuen järjestämistapoja, jotka tukevat ja vahvistavat vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia ja terveyttä. Palvelujen järjestäminen julkisina hankintoina ei ole kestävä järjestämistapa.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus edellyttää, että vammaiset henkilöt ovat osallisia kaikessa itseään koskevassa päätöksenteossa. Hankintalain mukaisessa kilpailuttamismenettelyssä osallisuus ja oikeussuojakeinot ovat vain palvelun järjestäjällä ja palveluntuottajilla. Kilpailutukset rikkovat vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia.

Vammaisten ihmisten hyvinvoinnin perusta on vakaa arki, jossa heidän tukenaan on osaava, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön kykenevä henkilöstö. Palveluiden kilpailuttaminen on johtanut asumisyksiköiden henkilöstön laajaan vaihtuvuuteen, koulutetun henkilöstön poistumiseen alalta sekä alalle hakeutuvien määrän vähenemiseen. Kilpailutukset ovat heikentäneet ja heikentävät monin tavoin vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia.

Vammaisten ihmisten tarvitsemia palveluja on kilpailutettu Suomessa vuodesta 2007 lähtien. Kilpailuttamisen seurauksena pienet ja keskisuuret yritykset, kuten perheyritykset, ovat lähes kokonaan poistuneet markkinoilta. Yksityinen palvelutuotanto on keskittynyt voimakkaasti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on jo vuosikymmeniä pyrkinyt vahvistamaan perus- ja lähipalveluiden hyödyntämiseen perustuvaa palvelurakennetta, myös vammaisten ihmisten avun ja tuen tarpeissa. Kilpailutukset johtavat takaisin eriytyneeseen ja laitosmaiseen palvelurakenteeseen; tehostettuun palveluasumiseen ja erikoissairaanhoidon käyttöön.

Lisätietoja: Valtioneuvoston verkkosivuilta

Ei myytävänä -laulu soi Kansainvälisen vammaisten päivän kunniaksi

3.12.2019 EL

Kansainvälisen vammaisten päivän kunniaksi Ei myytävänä -verkosto julkaisee koskettavan musiikkivideon.

Ei myytävänä! -kansalaisaloitekampanjointi sai useille tunnetuille solisteille lauluja tehneen Nina Granrotin tarttumaan kynään ja sanoittamaan Ei myytävänä -laulun. Hän toivoi, että laulu auttaisi viemään tärkeää sanomaamme eteenpäin.

Ei myytävänä! -laulun on säveltänyt ja sen esittää Johanna Mäkeläinen. Musiikkivideo on kuvattu Tulppaanitalossa, päivätoimintayksikkö Sinikellossa ja Pappilanpuiston asumispalveluissa Tampereella.

Katso video! Ei myytävänä -musiikkivideo

Kuunnelkaa, katselkaa ja jakakaa muillekin!
#eimyytävänä #YKvammaissopimus #vammaistenpäivä

STM:n asiantuntijaryhmä aloittaa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen vaatimusten käsittelyn

2.12.2019 EL

Sosiaali- ja terveysministeriö on parhaillaan perustamassa asiantuntijatyöryhmää vammaisten ihmisten osallisuuden turvaamiseksi vammaispalveluissa. Tavoitteena on turvata ja lisätä vammaisten ihmisten osallisuutta itseään koskevassa päätöksenteossa ja palveluiden suunnittelussa. Asiantuntijatyöryhmä aloittaa Ei myytävänä -kansalaisaloitteen pohjalta annettujen eduskunnan lausumien käsittelyn. Työryhmään tulee vahva vammaisjärjestöedustus, ja sen on määrä saada työnsä valmiiksi kesään mennessä.

Ei myytävänä! -verkoston vaatimus on edelleen lakitasoinen muutos. Hankintalain mukainen kilpailuttaminen ei sovi vammaisten ihmisten välttämättömien, elämänmittaisten palveluiden järjestämiseen. Ihmisiä itseään on kuultava, ja pitkäaikaisiin tarpeisiin on vastattava pitkäaikaisilla palveluilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää välttämättömänä, että kaikessa vammaisten ihmisten palveluja koskevassa suunnittelussa ja valmistelussa otetaan palvelun käyttäjät riittävästi mukaan. Tätä periaatetta toteutetaan niin sote-uudistuksen valmistelussa kuin muissa lainsäädäntöuudistuksissa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi vammaisten henkilöiden osallistamisesta valtakunnallisten vammaisneuvostopäivien avauksessa.

Monet vammaiset ihmiset ovat joutuneet kohtuuttomiin tilanteisiin kilpailutusten seurauksena, mikä on saanut aikaan Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen. Ministerin Kiurun mukaan laadukkaiden vammaispalvelujen toteutuminen punnitaan viime kädessä vammaisten ihmisten arjen sujumisessa ja sisällössä.

Lue Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Vammaiset henkilöt vahvemmin mukaan sote-valmisteluun ja palvelujen suunnitteluun

Työryhmän käsissä on Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tulevaisuus.

Yli 72 000 suomalaista. 32 kansalaisjärjestöä. Me vaadimme, että lainsäädäntö muutetaan.
Vammaisten ihmisten perustarpeet eivät ole kauppatavaraa.

Vammaisten ihmisten oikeuksien puolesta – Ei myytävänä! #eimyytävänä #YKvammaissopimus

Vammaisjärjestöt mukaan palvelujen suunnitteluun

27.11.2019 EL

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää välttämättömänä, että kaikessa vammaisten ihmisten palveluja koskevassa suunnittelussa ja valmistelussa otetaan palvelun käyttäjät riittävästi mukaan. Tätä periaatetta toteutetaan niin sote-uudistuksen valmistelussa kuin muissa lainsäädäntöuudistuksissa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi vammaisten henkilöiden osallistamisesta valtakunnallisten vammaisneuvostopäivien avauksessa.

Monet vammaiset ihmiset ovat joutuneet kohtuuttomiin tilanteisiin kilpailutusten seurauksena, mikä sai viime talvena aikaan ”Ei myytävänä” –kansalaisaloitteen. Ministeri kertoi, että kansalaisaloitteen pohjalta annettuja eduskunnan lausumia on alettu toteuttaa.

”Olemme parhaillaan perustamassa työryhmää vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi vammaispalveluissa. Tavoitteena on turvata ja lisätä entisestään vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Työryhmään tulee vahva vammaisjärjestöedustus. Työryhmän on tarkoitus saada työnsä valmiiksi kesään mennessä.”

Ministerin mukaan laadukkaiden vammaispalvelujen toteutuminen punnitaan viime kädessä vammaisten ihmisten arjen sujumisessa ja sisällössä.

Lue Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Vammaiset henkilöt vahvemmin mukaan sote-valmisteluun ja palvelujen suunnitteluun

Työministeri Timo Harakan tapaaminen

15.11.2019 EL

Kehitysvammatuki 57:n toiminnanjohtaja Nina Korventaival ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja Markku Virkamäki tapasivat tänään työministeri Timo Harakan teemanaan vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kestävä järjestäminen.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on ristiriidassa EU:n hankintadirektiivin ja kansallisen hankintalain kanssa. Vammaissopimus edellyttää, että vammainen ihminen on osallinen kaikessa itseään koskevassa päätöksenteossa. Direktiivi ja hankintalaki antavat osallisuuden vain tilaajille ja palveluntuottajille.

Pulaa kumihanskoista ja koeputkista, jopa vessapaperista

24.10.2019 EL

Kilpailutukset aiheuttavat kaaosta myös Ruotsissa. Yle uutisoi tänään, mitä naapurimaassa tapahtui, kun kilpailutuksen voitti halvin tarjous ja sairaalatarvikkeiden toimittaja vaihtui:

Pulaa kumihanskoista ja koeputkista, jopa vessapaperista – tämä on ollut lokakuussa tilanne monessa ruotsalaisessa sairaalassa. Pula sairaalatarvikkeista on pakottanut useita sairaaloita perumaan leikkauksia, jopa syöpäleikkauksia.

Lue Yle uutisten artikkeli Pulaa kumihanskoista ja koeputkista, jopa vessapaperista

Vammaispalvelujen kestävästä järjestämisestä

26.9.2019 MV

THL:n Vammaispalveluiden järjestäminen ja hankinta -tilaisuudet herättivät Markku Virkamäen pohtimaan blogissaan vammaispalveluiden kestävää järjestämistä: Ohjaako palveluiden järjestämistä vammaisen ihmisen yksilöllinen avun ja tuen tarve vai tarve luoda vammaispalvelumarkkinoita tai toimia niiden mukaan? Hankintadirektiivi ei anna osallisuutta vammaiselle ihmiselle, mikä on vahvasti ristiriidassa YK:n vammaissopimuksen kanssa.

Lue Markku Virkamäen blogi Vammaispalvelujen kestävästä järjestämisestä

Ei myytävänä -vaikuttajaverkosto tapasi eurokansanedustajia

26.8.2019 EL

Ei myytävänä -vaikuttamistyö jatkui 26.8.2019 eurokansanedustajien tapaamisella. Keskustelua käytiin hyvässä hengessä pohtien yhdessä vaikuttamisen kanavia Euroopan parlamentissa.

Keskustelussa nousi keskeisesti esiin se, että EU:n hankintadirektiiviin perustuvat kilpailuttamiskäytännöt ovat vahvasti ristiriidassa YK:n vammaissopimuksen kanssa. Eurokansanedustajista Petri Sarvamaa ja Nils Torvalds uskovat, että EU:n hankintadirektiiviä on mahdollista korjata tai tarkentaa. Molemmat pitivät tärkeänä, että aiheesta on herätellään vakavaa keskustelua myös Euroopan parlamentissa.