Suomi ratifioi kesäkuussa 2016 vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

Vastustamme sitä, että vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta.

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Nämä elämälle välttämättömät palvelut tulee rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle.

Monissa Euroopan Unionin maissa näin on tehty.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite sai taakseen kokonaisen kansanliikkeen.
Kaikkiaan aloite saavutti huikeat
72 059 kannattajaa.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn keväällä 2018.

 

 

Tutustu Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen!

Siirry tästä kansalaisaloite.fi -sivulle!