Vammaisjärjestöjen tavoitteena vaikuttaa hallitusohjelmaan

2.5.2019 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen allekirjoittaneet vammaisjärjestöt viestivät yhteisesti hallitusohjelmaneuvottelijoille tavoiteltavasta hallitusohjelmakirjauksesta:

Kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus ja oikeussuoja toteutuvat.

Lue lisää vammaisjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteesta ja sen perusteluista!
Ei myytävänä -kansalaisaloitteen hallitusohjelmatavoite ja sen perustelut

Kategoria: Yleinen.