Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus tukee
Ei myytävänä -kansalaisaloitetta

18.1.2019 EL

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä toteaa eduskunnalle antamassaan Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa vuodelta 2018 vammaisten ihmisten tilanteesta mm. seuraavaa:
”Vammaisten henkilöiden elämänmittaisten palveluiden, kuten asumispalveluiden tai tulkkauspalveluiden, hankintamenettelytapaa ei tule jättää hankintayksiköiden eli kuntien, maakuntien tai esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen harkinnan varaan. Palvelunkäyttäjien itsemääräämisoikeus kyseisissä palveluissa on varmistettava lain tasolla esimerkiksi asiakasseteleiden tai henkilökohtaisen budjetin avulla sekä turvaamalla vammaiselle henkilölle mahdollisuus valita toinen palveluntarjoaja, mikäli palvelun laadussa on ongelmia. Asiaa on syytä selvittää perusteellisesti eduskunnassa käsittelyyn tulevan kansalaisaloitteen myötä.”

”Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vahvistanut Ei myytävänä-kansalaisaloitteen taustalla olevia vakavia yhteiskunnallisia ongelmia”, Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja Tarja Parviainen toteaa.

”Olisi tärkeää, että eduskuntaryhmät löytäisivät yhteisen lakitasoisen ratkaisun tähän pienen väestöryhmän isoon yhteiskunnalliseen ongelmaan vielä näiden valtiopäivien aikana”, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Markku Virkamäki jatkaa.

Lue tiedote aiheesta! Mediatiedote-18-01-2019

Kategoria: Yleinen.