Tavoite on yhteinen ja muutos mahdollinen!

11.6.2018 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Kansalaisaloitteen tavoitteesta vallitsee vammaisjärjestöjen edustajien ja päättäjien kesken yhteisymmärrys, sillä kaikki eduskuntaryhmät ovat kannattaneet esitettyjen palveluiden kilpailuttamisen lopettamista. Kansalaisaloitteeseen sisältyvä ehdotus hankintalain soveltamisalan rajaamisesta on kuitenkin osoittautunut poliittisesti vaikeaksi toteuttaa. Yhteistuumin on todettu, että ongelmat ratkaistaan muuten kuin kilpailutuslainsäädäntöä muuttamalla.

Vammaisjärjestöt ovat nyt etsineet konkreettisia keinoja ja löytäneet yhteisen ratkaisuehdotuksen. Tavoite on yhteinen ja muutokset mahdollisia! Nyt tarvitaan poliittisia päätöksiä.

Ei myytävänä -kansalaisaloite: Vammaisjärjestöjen ratkaisuehdotus

Kategoria: Yleinen.