Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto Ei myytävänä -kansalaisaloitteesta:
“Vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnoissa vakavia ongelmia”

5.2.2019 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyssä saavutettiin tärkeä etappi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 5.2.2019 lausuntonsa: “Vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnoissa vakavia ongelmia. Vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin.”

Valiokunta esittää asiantuntijaryhmää valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten ihmisten osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi ryhmä selvittää hankintalain muutostarpeet.

Seuraavaksi Ei myytävänä -kansalaisaloite etenee talousvaliokunnan käsittelyyn.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tiedote 5.2.2019
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto 5.2.2019

Kategoria: Yleinen.