Kilpailutukset ja huutolaisuus

28.12.2018 EL

Hyvää viattomien lasten päivää! Huutolaisuus oli Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka voimassa ollut järjestelmä, jossa kunta luovutti huutokauppaa muistuttavassa tilaisuudessa elatusta vailla olleen lapsen tämän ylläpidosta vähiten rahaa vaatineelle perheelle tai henkilölle. Lasten lisäksi saatettiin myydä myös vanhuksia, sairaita tai vammaisia. Huutokauppa järjestettiin perinteisesti viattomien lasten päivänä 28. joulukuuta.

Ohessa Markku Virkamäen blogissaan julkaisema kirjoitus Kilpailutukset ja huutolaisuus, jossa tarkastellaan vanhan huutolaiskauppakäytännön ja nykyisten kilpailutuskäytäntöjen yhtymäkohtia. Kummankin käytännön omana aikanaan herättämä keskustelu sisältää monia samanlaisia taloudellisia ja ideologisia näkökulmia.

Lue koko teksti! Kilpailutukset ja huutolaisuus

Kategoria: Yleinen.