Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet hallitusohjelmaan!

22.3.2019 EL

Vammaisjärjestöt edellyttävät, että Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet ovat mukana myös tulevassa hallitusohjelmassa, johon esitetään seuraavaa kirjausta: ”Kilpailuttamisessa esiin nousseet ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet, osallisuus ja oikeussuoja toteutuvat.”

Tutustu vammaisjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteeseen ja sen perusteluihin! Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen hallitusohjelmatavoite

Viedään Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet yhdessä maaliin!

Kategoria: Yleinen.