Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tavoitteena kirjaus tulevaan hallitusohjelmaan

2.4.2019 EL

”Tavoitteena on kirjaus tulevaan hallitusohjelmaan säädöksistä, joilla tiettyjen palveluiden kilpailuttaminen lopetetaan”, Ei myytävänä -kansalaisaloitteen isä Markku Virkamäki kertoo ja kiittelee kansalaisaloitteen saamaa myönteistä vastaanottoa eduskunnassa.

Virkamäen mukaan Suomessa tarvitaan nimenomaan laintasoinen sääntely, jotta voidaan luottaa asioiden etenemiseen. Eduskunta hylkäsi maaliskuussa aloitteeseen sisältyneen lainmuutoksen, mutta velvoittaa seuraavan hallituksen kokoamaan asiantuntijaryhmän valmistelemaan osallisuuden ja oikeussuojan takaavia säädösmuutoksia.

Kansalaisaloitteita on pantu alulle lähes tuhat, eduskuntaan asti päässeistä aloitteista vain kaksi on hyväksytty. Helsingin Sanomat kysyykin, kannattaako kansalaisaloite panna vireille?

Lue artikkeli Helsingin Sanomista!
Lähes tuhannesta kansalaisaloitteesta vain kaksi on hyväksytty – Kannattaako kansalaisaloite panna vireille?

Kategoria: Yleinen.