AJANKOHTAISTA

Täällä julkaisemme ajankohtaista tietoa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta.

”Kilpailuttamismenettelyä käytetään iljettävästi hyväksi” – bulvaanit liikkeellä, hankintalaki tuottaa vammaisille kärsimystä

30.8.2017 MS

Demokraatti kirjoittaa pitkällisesti kilpailutuksesta sekä sen haittapuolista ja tuo esille myös Ei myytävänä -kansalaisaloitteen.

Pohjois-Suomessa asuvan äidin mukaan hänen vammainen poikansa vietiin viime kevään aikana 42 kertaa ensihoidollisiin toimenpiteisiin ja palauttamaan epileptinen kohtaustilanne. Kun pojan asumisyksikön omistaja oli vaihtunut eikä vastannut hänen tarpeisiin, pojan stressi ja jännitteet olivat kasvavaneet ja epilepsian kohtaustasapaino järkkyi.

Lue koko artikkeli täältä!

Uusi Rovaniemi lehdessä kolumni kilpailutuksesta ja kansalaisaloitteesta

23.8.2017 MS
Leena Talvensaari kirjoittaa Uusi Rovaniemi lehdessä julkaistussa kolumnissaan osuvasti kilpailutuksen ongelmista ja mainitsee myös Ei myytävänä -kansalaisaloitteen:

Kilpailutuksessa raha ratkaisee, ja vammaiset ihmiset ovat kauppatavaraa. Yritykset tekevät jopa alihintaisia tarjouksia, jotta varmasti saavat sopimuksia. Palveluiden laatu ei kiinnosta muita kuin vammaista itseään ja hänen läheisiään. Heillä ei kuitenkaan ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutukseen.

Kilpailutuksella Suomi on luonut rakenteelliset edellytykset vammaisten ihmisten huonolle kohtelulle. Kunnillekin on ehkä syntynyt väärä mielikuva siitä, ettei vammaista ihmistä tarvitse kuulla hänen asumistaan tai muita palveluita koskevissa asioissa.

Tilannetta yritetään nyt korjata Ei myytävänä -kansalaisaloitteella. Aloitteen tavoitteena on muuttaa hankintalakia siten, ettei sitä sovelleta esimerkiksi vammaisten henkilöiden palveluasumiseen.

Lue koko teksti täältä!

Kansalaisaloite esillä MTV:n uutisissa

16.8.2017 MS

Vammaisalan järjestöjen mukaan Suomi rikkoo sekä ratifioimaansa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa kansainvälistä sopimusta että kansallista lainsäädäntöä.

Järjestöt sanovat syynä olevan se, että hankintalain kilpailutuksissa ei huomioida vammaisten ihmisten avun ja tuen tarpeita. Osallisia ei myöskään kuunnella.

Tilanteeseen kaivataan nyt muutosta.

Lue juttu ja katso videot täältä!

Keskustelua hankintalaista Ylen Ajantasa ohjelmassa

9.8.2017 MS

Vammaisten tilanne puhuttaa. Kuluvan vuoden alussa voimaan tullut hankintalaki on kehitysvammaisten asumispalveluissa aiheuttanut tilanteen, josta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Laki velvoittaa kuulemaan kehitysvammaisia.

Aamupäivän Ajantassa kysytään, miten hyvin tämä on toteutunut. Haastateltavina ovat mm. Kehitysvammaisten tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman ja johtaja Jaana Huhta sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kuuntele juttu täällä!

Iltalehti uutisoit Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta

4.8.2017 MS

Elämälle välttämättömät vammaisten palvelut pitää rajata hankintalain ulkopuolelle, vaatii Ei myytävänä! -kansalaisaloite.

Kun hankintalaki astui voimaan, vammaisista ihmisistä tuli kauppatavaraa, toteavat vammaisjärjestöt. Erilaisia hoiva- ja asumispalveluja tarvitseva vammainen ihminen ei voi varmuudella tietää, kenen ylläpitämässä hoitoyksikössä hän asuu tai kuka häntä hoivaa seuraavan kilpailutuskierroksen jälkeen.

Lue Iltalehden koko juttu täältä!

Telma saa jäädä kotiinsa, ainakin toistaiseksi

12.7.2017 MS

Lounais-Suomen aluehallintovirasto päätti, että Telma Nummi saa jäädä ainakin toistaiseksi asumaan yksityiseen ryhmäkoti Riekkomäkeen. Aluehallintovirasto tyrmäsi Rauman kaupungin pakkomuuttopäätöksen siirtää Telma asumaan toiseen asumisyksikköön vain kilpailutukseen vedoten. Päätöksessä todetaan, että pelkän kilpailutuksen perusteella ei voida päättää vammaisen ihmisen asuinpaikkaa.

Kilpailuttaminen – oman aikamme sokea piste

7.7.2017 MS

Kansanedustaja Kristiina Salonen: “Olen saanut vammaisilta ja heidän omaisiltaan yhteydenottoja Rovaniemeltä Helsinkiin saakka. Tarinat ovat valitettavan samankaltaisia. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana palveluita on kilpailutettu sellaisella vimmalla, että jalkoihin ovat jääneet niin asiakkaat kuin pienet paikalliset yrityksetkin. Moni vammainen läheisineen on kokenut, että vaikutusmahdollisuudet itseä koskevissa asioissa ovat unohtuneet.”

Lue lisää!

Hankintalaki syö palveluiden käyttäjien osallisuutta

6.7.2017 MS

Helsingin Sanomissa julkaistiin tänään 6.7.2017 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja Markku Virkamäen mielipidekirjoitus jossa hän ruotii hankintalakia ja kertoo Ei myytävänä-kansalaisaloitteesta.

– Sosiaalipalveluissa on saatu selvät todisteet siitä, että lain mukaisessa kilpailuttamismenettelyssä palvelun käyttäjällä ei ole osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia eikä oikeussuojakeinoja järjestettäessä häntä itseään koskevia, elämänmittaisia palveluja.

Lue koko mielipidekirjoitus tästä!