AJANKOHTAISTA

Täällä julkaisemme ajankohtaista tietoa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta.

Hallinto-oikeuden päätös:
Asumisen järjestäminen ei voi perustua ainoastaan kilpailutukseen

16.11.2018 EL

Turun hallinto-oikeuden päätöksellä raumalainen Telma Nummi saa asua edelleen kodissaan. Jo aiemmin Aluehallintovirasto oli tyrmännyt Rauman kaupungin päätöksen siirtää Telma asumaan toiseen asumisyksikköön vain kilpailutukseen vedoten.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi Rauman kaupungin tekemän valituksen ja päätti, että nuori nainen saa jäädä asumaan nykyiseen kotiinsa, yksityiseen ryhmäkoti Riekkomäkeen. Hallinto-oikeus totesi, että asumispalvelujen järjestämisen on aina tapahduttava yksilöllisen harkinnan perusteella. Se ei voi perustua ainoastaan kaupungin järjestämään kilpailutukseen.

Länsi-Suomi 16.11.2018:
Telman koti pysyy edelleen Riekkomäessä

Vammaisjärjestöillä on suuri huoli!

17.10.2018 EL

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöillä on nyt suuri huoli: Huoli siitä, että kansalaisaloite raukeaa eikä sitä ehditä käsitellä nykyisellä hallituskaudella. Nyt on jo kiire. Huoli siitä, että eduskunta ei löydä asiaan ratkaisua ja lakipykälää, joka selkeästi vastuuttaisi toimimaan juridisesti sitovan YK:n Vammaissopimuksen mukaan.

Kansalaisaloitteen jättämisen jälkeen kilpailuttamisen lopettamistavoitetta ovat entisestään vahvistaneet lukuisat julkisuudessa esillä olleet epäonnistuneet kilpailutukset, joita kunnat ja Kela ovat tehneet horjuttaen vammaisten ihmisten jokapäiväisen elämän edellytyksiä.

Ei myytävänä! –kansalaisaloite on tärkeää käsitellä pikaisesti:
1. Kansalaisten usko eduskuntaan ja poliittiseen päätöksentekoon horjuu, mikäli päätöstä ei saada ajoissa tehdyksi.
2. Kansalaisaloitejärjestelmän uskottavuus demokratian edistäjänä ja kansalaisten vaikuttamisen väylänä on vaakalaudalla, mikäli aloitetta ei ennätetä käsittelemään ennen vaalikauden päätöstä.
3. Ei myytävänä -kansalaisaloitteeseen tulisi löytää ratkaisu parlamentaarisen tahtotilan toteutumiseksi, ovathan kaikki eduskuntapuolueet suhtautuneet myönteisesti aloitteeseen.
4. Kansalaisaloitteella ei ole hallituksen kaltaista tahoa valvomassa lainsäätämisprosessin etenemistä, siksi aloitteen käsittelyn tulee olla allekirjoittajia kunnioittavaa, asiallista ja ripeää.
5. Ei myytävänä –kansalaisaloite edellyttää eduskunnalta erityistä huomiota, onhan kyse kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksista ja heidän äänensä kuulemisesta.

Lue Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöjen tiedote aiheesta:
Ei-myytävänä -kansalaisaloite: Tiedote 23.10.2018

Ei myytävänä! -kansalaisaloite joutuu odottamaan sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyä

9.10.2018 EL

Helsingin Sanomat uutisoi, että sote-kiire sai eduskunnan äänestyksessä etusijan – työttömiä ja vammaisia koskevat asiat siirrettiin tuonnemmaksi. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti, että se käsittelee vasta myöhemmin lakiesitystä työttömyysturvalain muutoksesta, samoin Ei myytävänä -kansalaisaloitteen käsittely siirrettiin tuonnemmaksi. Niiden ohi ajavat sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait.

Päätös ei ollut yksimielinen. Oppositio olisi halunnut käsitellä nämä esitykset mahdollisimman nopeasti, mutta hallituspuolueet laittoivat soten ja maakunnat etusijalle äänin 9–7.

Helsingin Sanomat 9.10.2018:
Sote-kiire sai eduskunnan äänestyksessä etusijan – Työttömiä ja vammaisia koskevat asiat siirrettiin tuonnemmaksi

Työ Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteiden puolesta jatkuu!

4.9.2018 EL

Vammaisjärjestöjen yhteinen kanta: Kuntien hankintakäytäntöjen ja vammaispalvelujen asiakaslähtöisen järjestämisen ohjaus ei ratkaise vammaisten henkilöiden avun ja tuen kilpailuttamisen ongelmia. Tavoitteena on muutos lainsäädäntöön. Vammaisten palveluiden järjestämisen ohjenuoraksi on saatava ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa.

Lue kansalaisaloitteen taustajärjestöjen tiedote aiheesta!
Lehdistötiedote 4.9.2018

Hankintalaki ajaa vammaisia ahtaalle, päättäjien suhtautuminen turhauttaa – ”Asiaamme kyllä kuullaan myönteisesti, mutta ratkaisuja ei olla valmiita tekemään.”

1.9.2018 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. ”Asiaamme kyllä kuullaan myönteisesti, mutta ratkaisuja ei olla valmiita tekemään. Meillä on suuri huoli, ettei kansalaisaloitetta ennätetä käsitellä ennen kevään eduskuntavaaleja. Jos näin käy, yli 72 000 ihmisen allekirjoittama aloite raukeaa”, Markku Virkamäki sanoo.

Demokraatti 1.9.2018: Hankintalaki ajaa vammaisia ahtaalle, päättäjien suhtautuminen turhauttaa

Ei myytävänä -kansalaisaloite herättää kansainvälistä kiinnostusta


16.8.2018 EL

Ei myytävänä-kansalaisaloite herättää myös kansainvälistä kiinnostusta ihmisoikeuksien toteutumisen ja kansalaistoiminnan näkökulmasta. Maailmanlaajuisen CIVICUS Alliancen kansalaisyhteiskuntaraportin haastattelussa viestintävastaava Elina Leinonen kertoo kansalaisaloitekampanjan onnistumisista ja haasteista.

Lue koko artikkeli: People are eager to use any opportunities at hand to influence decision-making

CIVICUS:
A global alliance of civil society organisations and activists working to strengthen citizen action and civil society around the world.
Maailmanlaajuisesti toimiva liitto, jonka toiminnan tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan rakenteita ja kansalaistoimintaa.

Pidetään Ei myytävänä -aloite esillä myös kesällä!

1.7.2018 EL

Ei myytävänä! -kansalaisaloitetta kannattaa pitää esillä myös kesällä ja alkusyksystä olemalla yhteydessä oman alueen kansaedustajiin. Jaettavaksi on painettu esite, joka esittelee järjestöjen yhteisen ratkaisuehdotuksen. Tavoite on yhteinen ja muutos mahdollinen -esite on tarkoitettu alueellisen vaikuttamisen tueksi: Vedä kesätapahtumissa paikallisia päättäjiä hihasta, muistuta Ei myytävänä -kampanjan tavoitteesta ja anna mukaan ratkaisuehdotus. Toivomme, että mahdollisimman moni lähtisi mukaan kampanjointiin ja olisi yhteydessä oman alueensa kansanedustajiin!

Voitte tulostaa esitettä tältä sivulta:
Tavoite on yhteinen ja muutos mahdollinen! -esite
Målet är gemensamt och en förändring är möjlig! -flyer

Esitettä voi myös tilata tarvittaessa Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä, heinäkuun aikana Nina Hirvoselta: nina.hirvonen@kvps.fi

Myöhemmin syksyllä Ei myytävänä -teema on taas isosti esillä eduskunnassa, joten pidetään teema yhdessä esillä!

Tavoite on yhteinen ja muutos mahdollinen!

11.6.2018 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloite on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Kansalaisaloitteen tavoitteesta vallitsee vammaisjärjestöjen edustajien ja päättäjien kesken yhteisymmärrys, sillä kaikki eduskuntaryhmät ovat kannattaneet esitettyjen palveluiden kilpailuttamisen lopettamista. Kansalaisaloitteeseen sisältyvä ehdotus hankintalain soveltamisalan rajaamisesta on kuitenkin osoittautunut poliittisesti vaikeaksi toteuttaa. Yhteistuumin on todettu, että ongelmat ratkaistaan muuten kuin kilpailutuslainsäädäntöä muuttamalla.

Vammaisjärjestöt ovat nyt etsineet konkreettisia keinoja ja löytäneet yhteisen ratkaisuehdotuksen. Tavoite on yhteinen ja muutokset mahdollisia! Nyt tarvitaan poliittisia päätöksiä.

Ei myytävänä -kansalaisaloite: Vammaisjärjestöjen ratkaisuehdotus

Vuoden Keppuli -tunnustus Ei myytävänä! -kampanjalle

25.4.2018 EL

Autismisäätiö on myöntänyt Ei myytävänä! -kampanjalle Vuoden Keppuli -tunnustuksen, joka annetaan vuosittain henkilölle, ryhmälle, teolle, ilmiölle tai tapahtumalle, joka on merkittävällä tavalla vienyt autismin kirjon henkilöiden asiaa eteenpäin suomalaisessa yhteiskunnassa.

– Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta on tullut laaja vammaisten sekä autismin kirjon ja heidän läheistensä kansanliike, jonka kansanedustajat ovat todenneet erittäin tarpeelliseksi. Asiaan halutaan löytää ratkaisu yli puolue-, hallitus- ja oppositiorajojen, Autismisäätiön toimitusjohtaja Timo Heiskala totesi.

Autismisäätiön tiedote 24.4.2018

Kohtaamisia-ohjelmassa keskusteltiin ihmisarvoisesta elämästä

23.4.2018 EL

TV1:n Kohtaamisia-keskusteluohjelmassa 21. ja 22.4.2018 kysyttiin, kuka määrää vammaisen ihmisen arjen ja elämän. Anne Flinkkilän ja Maarit Tastulan ohjelmassa olivat keskustelemassa poikansa ihmisarvoisen asumisen puolesta taisteleva toimittaja ja äiti Terhi Vanha sekä taiteilija ja vammaisvaikuttaja Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen. Ohjelmassa pohdittiin, mitä merkitsee vammaisten ihmisten koko elämän mittainen avun ja tuen tarve. Kuinka palveluiden kilpailutukset ja niiden tuomat muutokset uhkaavat romuttaa vammaisten ihmisten elämän perusturvan?

Flinkkilä ja Tastula katsottavissa Ylen Areenasta:
Kohtaamisia: Kuka määrää vammaisen ihmisen arjen ja elämän?