AJANKOHTAISTA

Täällä julkaisemme ajankohtaista tietoa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta.

Vanhustenhoidossa paljastuneet puutteet aiheuttavat Kristiinankaupungissa hämmennystä ja pettymystä
– “Meitä on kalvanut epäilys”

28.1.2019 EL

Esperi Caren hoivakoti Ulrikassa paljastuneet ongelmat ja hoidon puutteet ovat herättäneet hämmennystä Kristiinankaupungissa. Valvira joutui keskeyttämään Esperi Caren ylläpitämän hoivakodin toiminnan vakavien puutteiden vuoksi.

Tapaus käynnisti kiivaan yhteiskunnallisen keskustelun hoivapalveluista ja niiden kilpailuttamisesta.

Lue artikkeli YLE Uutiset -sivuilta!
Vanhustenhoidossa paljastuneet puutteet aiheuttavat Kristiinankaupungissa hämmennystä ja pettymystä

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus tukee
Ei myytävänä -kansalaisaloitetta

18.1.2019 EL

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä toteaa eduskunnalle antamassaan Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa vuodelta 2018 vammaisten ihmisten tilanteesta mm. seuraavaa:
”Vammaisten henkilöiden elämänmittaisten palveluiden, kuten asumispalveluiden tai tulkkauspalveluiden, hankintamenettelytapaa ei tule jättää hankintayksiköiden eli kuntien, maakuntien tai esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen harkinnan varaan. Palvelunkäyttäjien itsemääräämisoikeus kyseisissä palveluissa on varmistettava lain tasolla esimerkiksi asiakasseteleiden tai henkilökohtaisen budjetin avulla sekä turvaamalla vammaiselle henkilölle mahdollisuus valita toinen palveluntarjoaja, mikäli palvelun laadussa on ongelmia. Asiaa on syytä selvittää perusteellisesti eduskunnassa käsittelyyn tulevan kansalaisaloitteen myötä.”

”Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vahvistanut Ei myytävänä-kansalaisaloitteen taustalla olevia vakavia yhteiskunnallisia ongelmia”, Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja Tarja Parviainen toteaa.

”Olisi tärkeää, että eduskuntaryhmät löytäisivät yhteisen lakitasoisen ratkaisun tähän pienen väestöryhmän isoon yhteiskunnalliseen ongelmaan vielä näiden valtiopäivien aikana”, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Markku Virkamäki jatkaa.

Lue tiedote aiheesta! Mediatiedote-18-01-2019

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen asiantuntijoita kuullaan eduskunnassa

11.1.2019 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen käsittely eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käynnistyi vihdoin tänään asiantuntijoiden kuulemisella; kuultavina kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, toimitusjohtaja Markku Virkamäki, Sosten lakimies Kirsi Väänänen ja TEM:n hallitusneuvos Elise Pekkala.

Vammaisjärjestöt luovuttivat yhteisen lausuntonsa, joka sisältää järjestöjen vaatimat lakitasoiset muutokset vammaisten ihmisten koko elämän mittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailuttamisen lopettamiseksi.

Lue vammaisjärjestöjen yhteinen lausunto / ratkaisuehdotus kokonaisuudessaan!
Lausunto-eduskunnan-sosiaali-ja-terveysvaliokunta-11-01-2019

Kilpailutukset ja huutolaisuus

28.12.2018 EL

Hyvää viattomien lasten päivää! Huutolaisuus oli Suomessa ja Ruotsissa 1800-luvun alusta 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka voimassa ollut järjestelmä, jossa kunta luovutti huutokauppaa muistuttavassa tilaisuudessa elatusta vailla olleen lapsen tämän ylläpidosta vähiten rahaa vaatineelle perheelle tai henkilölle. Lasten lisäksi saatettiin myydä myös vanhuksia, sairaita tai vammaisia. Huutokauppa järjestettiin perinteisesti viattomien lasten päivänä 28. joulukuuta.

Ohessa Markku Virkamäen blogissaan julkaisema kirjoitus Kilpailutukset ja huutolaisuus, jossa tarkastellaan vanhan huutolaiskauppakäytännön ja nykyisten kilpailutuskäytäntöjen yhtymäkohtia. Kummankin käytännön omana aikanaan herättämä keskustelu sisältää monia samanlaisia taloudellisia ja ideologisia näkökulmia.

Lue koko teksti! Kilpailutukset ja huutolaisuus

EU-parlamentista: Kansalaisia ei voi eikä saa ohittaa

30.11.2018 EL

– Kansalaisia ei voi eikä saa ohittaa, europarlamentaarikko Merja Kyllönen tarttuu tärkeään aiheeseen tänään kolumnissaan Kainuun Sanomissa. Hän on huolissaan siitä, kuinka aloitteet jäävät käsittelemättä ja koko kansalaisaloitejärjestelmä uhkaa romuttua.

– Erityisen huolissani olen vammaisjärjestöjen yhteisen Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tilanteesta. Loppukauden ruuhka eduskunnassa ei ole voi olla syy olla korjaamatta omaa virhettämme. Vammaispalveluja kun järjestetään Suomessa tavalla, joka vaarantaa vammaisten ihmisoikeudet.

Lue kolumni Kainuun Sanomista! EU-parlamentista: Kansalaisia ei voi eikä saa ohittaa

Hallinto-oikeuden päätös:
Asumisen järjestäminen ei voi perustua ainoastaan kilpailutukseen

16.11.2018 EL

Turun hallinto-oikeuden päätöksellä raumalainen Telma Nummi saa asua edelleen kodissaan. Jo aiemmin Aluehallintovirasto oli tyrmännyt Rauman kaupungin päätöksen siirtää Telma asumaan toiseen asumisyksikköön vain kilpailutukseen vedoten.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi Rauman kaupungin tekemän valituksen ja päätti, että nuori nainen saa jäädä asumaan nykyiseen kotiinsa, yksityiseen ryhmäkoti Riekkomäkeen. Hallinto-oikeus totesi, että asumispalvelujen järjestämisen on aina tapahduttava yksilöllisen harkinnan perusteella. Se ei voi perustua ainoastaan kaupungin järjestämään kilpailutukseen.

Länsi-Suomi 16.11.2018:
Telman koti pysyy edelleen Riekkomäessä

Vammaisjärjestöillä on suuri huoli!

17.10.2018 EL

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöillä on nyt suuri huoli: Huoli siitä, että kansalaisaloite raukeaa eikä sitä ehditä käsitellä nykyisellä hallituskaudella. Nyt on jo kiire. Huoli siitä, että eduskunta ei löydä asiaan ratkaisua ja lakipykälää, joka selkeästi vastuuttaisi toimimaan juridisesti sitovan YK:n Vammaissopimuksen mukaan.

Kansalaisaloitteen jättämisen jälkeen kilpailuttamisen lopettamistavoitetta ovat entisestään vahvistaneet lukuisat julkisuudessa esillä olleet epäonnistuneet kilpailutukset, joita kunnat ja Kela ovat tehneet horjuttaen vammaisten ihmisten jokapäiväisen elämän edellytyksiä.

Ei myytävänä! –kansalaisaloite on tärkeää käsitellä pikaisesti:
1. Kansalaisten usko eduskuntaan ja poliittiseen päätöksentekoon horjuu, mikäli päätöstä ei saada ajoissa tehdyksi.
2. Kansalaisaloitejärjestelmän uskottavuus demokratian edistäjänä ja kansalaisten vaikuttamisen väylänä on vaakalaudalla, mikäli aloitetta ei ennätetä käsittelemään ennen vaalikauden päätöstä.
3. Ei myytävänä -kansalaisaloitteeseen tulisi löytää ratkaisu parlamentaarisen tahtotilan toteutumiseksi, ovathan kaikki eduskuntapuolueet suhtautuneet myönteisesti aloitteeseen.
4. Kansalaisaloitteella ei ole hallituksen kaltaista tahoa valvomassa lainsäätämisprosessin etenemistä, siksi aloitteen käsittelyn tulee olla allekirjoittajia kunnioittavaa, asiallista ja ripeää.
5. Ei myytävänä –kansalaisaloite edellyttää eduskunnalta erityistä huomiota, onhan kyse kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksista ja heidän äänensä kuulemisesta.

Lue Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen taustajärjestöjen tiedote aiheesta:
Ei-myytävänä -kansalaisaloite: Tiedote 23.10.2018

Ei myytävänä! -kansalaisaloite joutuu odottamaan sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyä

9.10.2018 EL

Helsingin Sanomat uutisoi, että sote-kiire sai eduskunnan äänestyksessä etusijan – työttömiä ja vammaisia koskevat asiat siirrettiin tuonnemmaksi. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti, että se käsittelee vasta myöhemmin lakiesitystä työttömyysturvalain muutoksesta, samoin Ei myytävänä -kansalaisaloitteen käsittely siirrettiin tuonnemmaksi. Niiden ohi ajavat sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait.

Päätös ei ollut yksimielinen. Oppositio olisi halunnut käsitellä nämä esitykset mahdollisimman nopeasti, mutta hallituspuolueet laittoivat soten ja maakunnat etusijalle äänin 9–7.

Helsingin Sanomat 9.10.2018:
Sote-kiire sai eduskunnan äänestyksessä etusijan – Työttömiä ja vammaisia koskevat asiat siirrettiin tuonnemmaksi