AJANKOHTAISTA

Täällä julkaisemme ajankohtaista tietoa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta.

Eduskunta on antanut vastauksensa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen

TIEDOTE 6.3.2019

Vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä huoli kuultiin ja työ kohti lakitasoista muutosta jatkuu
Eduskunta on antanut lopullisen vastauksensa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen täysistuntokäsittelyssä tiistaina 5.3.2019. Eduskunta katsoi, että aloitteeseen sisältyvä hankintalakia koskeva lakiehdotus ei ole toteutuskelpoinen. Eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset, jotka velvoittavat tulevaa hallitusta toimiin.

Eduskunta tunnusti Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen allekirjoittajien esiin tuomat ongelmat vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailutuksessa, ja niihin on suhtauduttu vakavasti. Jatkovalmistelu tapahtuu sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa asiantuntijaryhmässä, johon Kansalaisaloitteen edustajat ja vammaisjärjestöt nimeävät edustajansa eduskunnan päätöksen mukaisesti.

”Vammaisjärjestöt haluavat kiittää kaikkia vammaisia henkilöitä ja perheitä, jotka ovat kertoneet tarinansa, sekä kaikkia kansalaisaloitteen allekirjoittajia ja suojelijoita. Järjestöt kiittävät sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, talousvaliokuntaa ja kansanedustajia asian asiallisesta käsittelystä”, sanoo Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Markku Virkamäki, kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja.

Kiitoksen ansaitsevat myös lausuntoihin sisältyvät lausumaehdotukset, jotka antavat mahdollisuuden laatia palveluiden järjestämistä koskeviin erityislakeihin lakitasoiset säädökset takaamaan vammaisten henkilöiden elämänmittaisten ja välttämättömien palveluiden kestävän järjestämisen ja niiden kilpailuttamisen lopettamisen.

”Edellytämme, että asiantuntijatyöryhmä pääsee aloittamaan työnsä nopeasti ja että Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteet ovat mukana myös tulevassa hallitusohjelmassa”, korostaa Tarja Parviainen, Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja.

Talousvaliokunnan lausumaehdotukset
www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_35+2018.aspx

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän, jossa ovat mukana aloitteen tekijöiden ja vammaisjärjestöjen edustajat, arvioimaan ja valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi asiantuntijaryhmän tulee selvittää sosiaali- ja terveyspalveluja ja hankintalainsäädäntöä sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta koskevat muutostarpeet sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan lukien Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen, hankintojen kehittämiseksi. Tarvittavat säädösmuutokset on annettava eduskunnalle mahdollisimman pian.

2. Eduskunta edellyttää, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua.

3. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja varmistaa vammaispalvelujen tarjoamisen edellytyksiin, kuten toimitiloja koskeviin vaatimuksiin, liittyvän lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja siihen liittyvän ratkaisu- ja valvontakäytännön yhtenäisyyden palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoajien tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi.
Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta.

Lisätietoja:
Markku Virkamäki, kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, puh. 040 5655 370
Tarja Parviainen, Vammaisfoorumi ry:n varapuheenjohtaja, puh. 050 4097 940

Ei myytävänä -kansalaisaloite eduskunnan täysistuntoon

21.2., tarkennettu 26.2.2019 EL

Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö (TaVM 35/2018 vp) Ei myytävänä- eli Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen -kansalaisaloitteesta (KAA 2/2018 vp) on ensimmäisessä täysistuntokäsittelyssä keskiviikkona 27.2.2019 klo 14 alkavassa istunnossa. Keskustelu aiheesta alkaa todennäköisesti istunnon alussa toimitettavien äänestysten jälkeen.

Täysistuntoa voi tulla seuraamaan eduskunnan lehtereiltä, jonne pääsee vierailijasisäänkäynnin B kautta. Vammaisjärjestöjen edustajat, kansalaisaloitteen allekirjoittajat ja vammaiset ihmiset läheisineen ovat tervetulleita seuraamaan käytävää keskustelua!

Täysistunnon kulkua voi seurata myös verkkolähetyksenä eduskunnan sivuilta: Eduskunnan täysistunnon verkkolähetykset

Ei myytävänä -kansalaisaloite eduskunnan täysistunnon käsittelyyn

18.2.2019 EL

Ei myytävänä -nimellä tunnetuksi tullut Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen -kansalaisaloite ja eduskunnan talousvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta (TaVM 35/2018 vp) tuodaan tämän päivän tiedon mukaan (täysistuntosuunnitelma voi vielä muuttua) eduskunnan täysistuntokäsittelyyn keskiviikkona 20.2.2019.

HUOM! Täysististuntokäsittely siirtyy myöhempään ajankohtaan!

Ei myytävänä -kansalaisaloite eduskunnan valiokuntakäsittelyissä:
Palveluiden kilpailuttamisen ongelmat on yksimielisesti tunnustettu

14.2.2019 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen valiokuntakäsittelyssä palveluiden kilpailutuksen ongelmat on tunnustettu yksimielisesti ja niihin on suhtauduttu vakavasti. Kansalaisaloite on nyt käsitelty eduskunnan sosiaali- ja terveys- sekä talousvaliokunnissa, ja seuraavaksi se etenee eduskunnan täysistuntoon.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 5.2.2019 kansalaisaloitteesta lausuntonsa: Valiokunta piti kansalaisaloitteessa ja saamissaan asiantuntijalausunnoissa esille tuotuja vammaisten henkilöiden palvelujen hankintojen ongelmia vakavina. Erityisen ongelmallisena valiokunta piti sitä, ettei vammaisten henkilöiden osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ole riittävästi huolehdittu ja että palvelujen jatkuvuus rikkoontuu kilpailutuksissa. Valiokunta painotti, että vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin palveluita järjestettäessä. Talousvaliokunta yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan näkemyksiin 13.2.2019 julkaistussa kansalaisaloitetta koskevassa mietinnössään.

Vammaisjärjestöt vaativat, että jatkovalmistelussa turvataan riittävät lakitasoiset säännökset vammaispalveluiden kilpailutusten lopettamiseksi.

Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö (TaVM 35/2018 vp)
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto (StVL 10/2018 vp)

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen:
“Ihmisten palveluiden kilpailutus ei toimi”

6.2.2019 EL

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen kritisoi kovasanaisesti hankintalakia ja vaatii lain uudistamista palvelujen osalta. Hänen mielestään nykymuotoinen hankintalaki on suurin kompastuskivi Kelan viime aikojen toiminnassa.

Aaltonen sanoo hankintalain tuskastuttavan myös Kelan työntekijöitä, jotka joutuvat tekemään eettisesti vääriltä tuntuvia ratkaisuja. Hän korostaa, että nykyinen laki on ristiriidassa YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen kanssa.

Lue koko artikkeli Vihreästä Langasta! “Ihmisten palveluiden kilpailutus ei toimi”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto Ei myytävänä -kansalaisaloitteesta:
“Vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnoissa vakavia ongelmia”

5.2.2019 EL

Ei myytävänä -kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyssä saavutettiin tärkeä etappi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi 5.2.2019 lausuntonsa: “Vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnoissa vakavia ongelmia. Vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin.”

Valiokunta esittää asiantuntijaryhmää valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten ihmisten osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi ryhmä selvittää hankintalain muutostarpeet.

Seuraavaksi Ei myytävänä -kansalaisaloite etenee talousvaliokunnan käsittelyyn.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tiedote 5.2.2019
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto 5.2.2019

Hoivapalvelut ja niiden kilpailutus teemana Huomenta Suomessa

30.1.2019 EL

“Ovatko hoivattavien elämät kaupan? Mikä hoivapalveluiden kilpailutuksissa mättää?” kysyi aamun Huomenta Suomi -lähetys.

“Kilpailutuksen kautta tuotetut huonot palvelut aiheuttavat paljon inhimillisiä kärsimyksiä ja suuria ylimääräisiä kustannuksia yhteiskunnalle”, sanoi Ei myytävänä -kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Markku Virkamäki. “Vammaisten ihmisten erilaisia, yksilöllisiä tarpeita on mahdotonta niputtaa massakilpailutuksiin.”

Lue lisää ja katso lähetys MTV:n sivuilta!
Ovatko hoivattavien elämät kaupan?
Mikä hoivapalveluiden kilpailutuksissa mättää?

Vammaispalveluiden järjestäminen ja hankinta
-koulutuskierros käynnistettiin

29.1.2019 EL

Vammaispalveluiden järjestäminen ja hankinta -koulutuskierroksen aloitustilaisuus järjestettiin tänään Säätytalolla Helsingissä. Koko Suomen kattavan koulutuskierroksen tavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta vammaispalveluissa ja tukea kuntien ja maakuntien palveluiden järjestämis- ja hankintaosaamista. Tavoitteena ovat yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat palvelut.

Tilaisuudessa Milla Ilonen (Aspa) ja Jyrki Pinomaa (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry) haastattelivat perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa (STM), työministeri Jari Lindströmiä (TEM) ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainiota. Keskustelussa todettiin, että monet palveluiden käyttäjät ovat viime vuosina menettäneet luottamuksensa yhteiskunnan palvelujärjestelmään. Kysyttiin, miten luottamus voidaan palauttaa? Kuka kantaa vastuun epäonnistuneista kilpailutuksista?

Koulutus järjestetään vuoden 2019 aikana kuudella paikkakunnalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi koulutuskierrosta sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa.

Lue lisää koulutuskiertueesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta!
Koulutuskierroksella vahvistetaan kuntien osaamista vammaispalvelujen järjestämisessä

Ihmisen elämä ei ole myytävänä

29.1.2019 EL

“Meidän täytyy yhteiskuntana pohtia, soveltuvatko esimerkiksi kehitysvammaisten tukipalvelut lainkaan voittoa tavoittelevan yrityksen toimialaksi. Jos tähän vastataan myöntävästi, on lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan oltava niin tiukkaa, etteivät puolustuskyvyttömät vanhukset ja kehitysvammaiset jää voiton tavoittelun maksajiksi. Näin helposti käy, jos heillä ei ole lähipiirissä voimakastahtoista puolestapuhujaa koko ajan valvomassa heidän etuaan.”

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo tarttuu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen aiheeseen Kalevan Kartalla -blogissaan.

Lue blogi Kalevan verkkosivuilta!
Ihmisen elämä ei ole myytävänä

Kelan valtuutettu myöntää:
“Vaikeavammaisten kuntoutusta ei tulisi enää kilpailuttaa”

29.1.2019 EL

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaa myöntää, että Kelan olisi pitänyt käydä ennen kilpailutusta enemmän vuoropuhelua palveluntuottajien ja -käyttäjien kanssa.

– Selvää on, että jatkossa ei kilpailutusta pitäisi tehdä, vaan lakia pitää muuttaa niin, että Kela siirtyisi rekisteröitymismenettelyyn. Kilpailutus ei sovi tämän tyyppiseen palveluiden hankkimiseen, Sari Sarkomaa sanoo.

Lue artikkeli MTV Uutisten sivuilta!
“Vaikeavammaisten kuntoutusta ei tulisi enää kilpailuttaa”